Upravljanje učinkovitosti

Za uspešno upravljanje učinkovitosti je potreben neposreden dialog med zaposlenimi in njihovimi menedžerji

Sodobne rešitve za učinkovite procese

Upravljanje talentov


Ali vaša organizacija pozna svoje zaposlene? Ali ima učinkovit in stroškovno sprejemljiv način, da prepozna prave zaposlene za ključne poslovne funkcije v prihodnosti?
Trenutne in prihajajoče zahteve za ključne poslovne funkcije v prihodnosti zahtevajo od organizacij nadzor in upravljanje talentov, ki lahko v prihodnosti odgovorijo na izzive organizacije. Procesi prepoznavanja in upravljanja talentov zahtevajo sistematičen in informacijsko podprt pristop.


Naša metodologija upravljanja talentov temelji na naslednjih aktivnostih:

 • določanje kriterijev za prepoznavanje talentov in naslednikov,
 • natančen pregled in ocena potencialov z DNLA orodji,
 • postopek natančnega prepoznavanja in razvrščanja talentov,
 • analiza razvojnih izzivov in priprava razvojnih načrtov,
 • usposabljanje menedžerjev za izvajanje kariernega razgovora,
 • usposabljanje menedžerjev za ocenjevanje, oblikovanje razvojnih načrtov in spremljanje napredka,
 • priprava razvojnih programov,
 • ocenitev in analiza programa upravljanja talentov ter uvedba izboljšav,
 • informacijska podpora sistemu upravljanja talentov.


Pomagamo vam ustvariti različne tipe programov sistema nasledstev:

 • temelječega na vlogah: osredotočenega na ključna delovna mesta, ki so težavna za zapolnitev ali pomembna za poslovni uspeh,
 • temelječega na individualizmu: osredotočenega na zaposlene s potencialom za napredovanje,
 • temelječega na bazenu: osredotočenega na skupino visoko potencialnih zaposlenih, ki so primerni za zapolnitev delovnih mest več znotraj organizacije.


Če menite, da so vaši procesi identifikacije in razvoja talentov lahko učinkovitejši, razmislite o tem, da bi postali naši partnerji.