Sodobne rešitve za učinkovite procese

Upravljanje učinkovitosti

Za uspešno upravljanje učinkovitosti je potreben neposreden dialog med zaposlenimi in njihovimi menedžerji

Nagrajevanje


Nagrajevanje poveča motivacijo in predanost zaposlenega podjetju in izboljša vašo kulturo uspešnosti. Z uporabo našega modela nagrajevanja lahko zgradite, upravljate in primerjate plačni sistem v vaši organizaciji s pomočjo analize, ki temelji na tržnih podatkih.
Z rešitvijo lahko ustvarjate privlačne plačne sisteme, nadzorujete načrtovanje plačil in določite načine nagrajevanja, ki spodbujajo uspešnost zaposlenih. Razvijete lahko dinamične strategije nagrajevanja: spodbude za uspešnost, opcije naložb, bonusi in prispevki. Funkcija poročanja vam omogoča nadzor nad celotno uspešnostjo politike nagrajevanja. Nastavljivi programi, s katerimi nadzorujete nagrajevanje, temeljijo na plačnih scenarijih in scenarijih uspešnosti za specifične ciljne skupine ali posameznike.
Modul ima možnost primerjave vaše strukture nagrajevanja s tržnimi podatki, kar vam nudi podporo pri načrtovanju nagrajevanja.


Prednosti:
 • struktura nagrajevanja, ki motivira vaše zaposlene in pozitivno vpliva na poslovanje,
 • organizirana podpora odločitvam in varen finančni nadzor,
 • omogočanje dolgo- in kratkoročnega načrtovanja plačilnih spodbud,
 • analiza plačnih razmerij v celotni organizaciji,
 • popolna integracija z upravljanjem učinkovitosti.


Značilnosti:
 • nagrajevanje za posameznike ali skupine izhaja iz poročil in analize,
 • dosleden pregled procesov nagrajevanja,
 • celosten sistem nagrajevanja za doseganje strateških ciljev,
 • vključevanje ostalih ponudnikov raziskav tržnih podatkov,
 • fleksibilno programiranje plačnih programov, ki ustreza potrebam različnih regij ali skupin zaposlenih,
 • načrtovanje plač in nadzor nad proračunom.