Sodobne rešitve za učinkovite procese

Upravljanje učinkovitosti

Za uspešno upravljanje učinkovitosti je potreben neposreden dialog med zaposlenimi in njihovimi menedžerji

Modeli kompetenc


Ali je vaša organizacija usmerjena na kompetence, ki vašemu osebju omogočajo visoko uspešnost?
Preprosto povedano, kompetence so sposobnosti uporabe znanja in veščin, ki so potrebne, da uspešno in učinkovito opravimo določeno nalogo. Zajemajo tako znanje posameznika, njegove veščine, kot tudi osebnostne značilnosti in vrednote. Modeli kompetenc so organizirani delovni okvirji, ki opisujejo povezavo med kompetenco in uspešnostjo. Danes se modeli kompetenc uporabljajo pri izboru novih zaposlenih, upravljanju učinkovitosti, napredovanju in sistemu nasledstev, ter celostnem izboljševanju uspešnosti ljudi v celotni organizaciji.


Model kompetenc lahko vsebuje:

  • organizacijske kompetence, ki zajemajo tiste kompetence, ki so ključne za uspešnost organizacije,
  • kompetence, specifične za določeno delovno mesto,
  • kompetence za prihodnost, ki usmerjajo spremembe.


Za vas izgradimo celovit model kompetenc za enostavnejše upravljanje učinkovitosti vašega osebja. Poseben poudarek pri njegovi izgradnji posvetimo upravljanju vaših ključnih potencialov v povezavi s strategijo organizacije. Naš cilj je zgraditi model kompetenc, ki bo osnova za razvoj zaposlenih.


Skupaj z vašimi strokovnjaki sodelujemo pri razvoju modela kompetenc, ki se popolnoma prilagaja vašim poslovnim potrebam. Pomagamo vam prepoznati in opredeliti ključne kompetence, s pomočjo katerih boste zagotovili visoko uspešnost tako pri vaših strokovnih kot tudi pri vodstvenih vlogah.


Če želite prilagojen model kompetenc, ki se nanaša na vaše najbolj pomembne izzive upravljanja zaposlenih, smo pravi partner za vas. Prilagojeni modeli kompetenc vam pomagajo določiti razliko med povprečno in izredno uspešnostjo glede na organizacijske cilje in vrednote.


Prednosti našega modela kompetenc:

  • osredotočenost na nove faktorje povečanja uspešnosti posameznikov,
  • objektivna povratna informacija glede razvoja posameznikov,
  • višji nivo uspešnosti osebja,
  • pristop, zgrajen na razumevanju poslovne strategije in ciljev,
  • kompetence kot vodič za selekcijo, razvoj vodenja zaposlenih in talentov,
  • celovit sistem merjenja kompetentnosti in razvitosti potencialov z metodo DNLA Expert System,
  • celovita informacijska podpora.