Sodobne rešitve za učinkovite procese

Upravljanje učinkovitosti

Za uspešno upravljanje učinkovitosti je potreben neposreden dialog med zaposlenimi in njihovimi menedžerji

DNLA SP


Kakovostno prodajno osebje je ključna konkurenčna prednost podjetij. Zato je za področje prodajnega osebja potrebno zagotoviti sisteme za stalen razvoj njihovih veščin. Akademske raziskave ugotavljajo, da ima polovica prodajalcev težave tako pri prodajnih kot socialnih kompetencah. Če želijo boljše prodajne učinke, morajo napredovati na obeh področjih.


S kombinacijo merjenja prodajnega potenciala in razvitosti socialnih kompetenc ter razvojem ugotovljenih izzivov rešujemo ključne blokade pri prodajalcih. Najpogostejša napaka pri razvoju prodajnega osebja je usmeritev samo na izboljšanje prodajnih tehnik in poznavanje izdelkov. Akademske raziskave in praktične izkušnje govorijo, da še tako dobro poznavanje prodajnih trikov ne more nadomestiti pomanjkljivega samozaupanja, neodpornosti na zavrnitve, nesposobnosti vživljanja ipd. Tu je skrit tudi močan razlog, zakaj izključno prodajni treningi ne prinesejo toliko, kot bi pričakovali. DNLA prodajni potencial je optimalno dopolnilo merjenju DNLA Socialne kompetence za zaposlene v prodajnem področju.
DNLA Prodajni potencial je postopek merjenja in razvoja prodajnega potenciala, posebej za zaposlene na področju prodaje, distribucije in marketinga. DNLA SP preverja šest ključnih faktorjev (kompetenc) znotraj prodajnega procesa.


Področja merjenja:

 • vzpostavljanje kontakta
 • pozornost
 • analiza
 • ponudba
 • preverjanje
 • sklenitev dogovorov


Ob tem pa preverja naslednje veščine:
 • vživljanje v stranko
 • vzpostavljanje zaupanja
 • poglabljanje odnosa
 • navezovanje stikov
 • pridobivanje in ohranjanje pozornosti
 • primerna jezikovna raven
 • vizualizacijske tehnike
 • analiza potreb strank
 • pomoč strankam
 • obravnavanje problemov
 • zajem informacij
 • oblikovanja ponudbe
 • prodajni argumenti
 • prepoznavanje in rokovanje s stališči stranke
 • razumevanje ponudbe
 • tehnike preverjanja
 • priprava na sklenitev pogodbe
 • tankočutnost
 • sposobnost zaključevanja prodaje
 • rokovanje z argumenti
 • pogajanja


Področja uporabe:
 • postopek interne selekcije in novih zaposlitev prodajalcev
 • identifikacija prodajnih talentov
 • analiziranje razvitosti prodajnega procesa
 • merjenje in presojanje razvitosti prodajnih kompetenc
 • trajen razvoj prodajalcev
 • načrtovanje usposabljanj s področja prodajnih veščin
 • razvijanje prodajnih timov
 • strateški kadrovski razvoj prodajnih veščin


Prednosti:
DNLA prodajni potencial je optimalna dopolnitev DNLA Socialne kompetence za vse aktualne ali bodoče delavce na področju prodaje. Le ti lahko s tem namensko in v povezavi z analizo temeljnih faktorjev uspešnosti socialnih kompetenc utrjujejo, razvijajo in ohranjajo spretnosti, ki so odločilne v poklicnem vsakdanjiku za vsakega delavca na področju prodaje.


Prikaz rezultata

#