Upravljanje učinkovitosti

Za uspešno upravljanje učinkovitosti je potreben neposreden dialog med zaposlenimi in njihovimi menedžerji

Sodobne rešitve za učinkovite procese

DNLA SC


DNLA Socialne kompetence ni standardni osebnostni test, zato se močno razlikuje od standardnih ocenjevalnih sistemov. DLNA Socialne kompetence je postopek ocenjevanja, ki meri razvitost potenciala na področju socialnih kompetenc. Zajema štiri glavna področja. To so volja do uspeha, odpornost na stres, dinamika doseganja ciljev in medsebojni odnosi. Socialne kompetence določajo, kakšni bodo naši medsebojni odnosi. Z nekaterimi vzorci osebnega vedenja lahko kakovost medosebnih odnosov izboljšamo ali poslabšamo. Pomembno je, da znamo le te ugotavljati in da si stalno prizadevamo izboljševati vedenja, ki ne prinašajo osebne učinkovitosti.


Z uporabo orodja dobite celovito povratno informacij o stopnji razvoja posamezne socialne kompetence. Vsak udeleženec bo po opravljenem postopku testiranja pridobil celovito razlago njegovih rezultatov in ustrezne predloge za nadaljnji osebni razvoj. Dokazano je, da bodo posamezniki z visokimi socialnimi kompetencami verjetneje veliko uspešnejši kot tisti brez razvitosti socialnih kompetenc, kar neposredno vpliva na uspešnost strokovnega delovanja, vodenja ali prodaje.


Področja merjenja:

 • VOLJA DO USPEHA: reakcija na neuspeh, statusna motivacija, sistematičnost in iniciativnost.
 • ODPORNOST NA STRES: sprejemanje kritike, vzdržljivost, čustvena stabilnost, samozavest, fleksibilnost in zadovoljstvo z delom.
 • DINAMIKA DOSEGANJA CILJEV: samoodgovornost, delovni elan, samozaupanje in motivacija.
 • MEDSEBOJNI ODNOSI: družabnost, prepričljivost in empatija.


Področja uporabe:

 • postopek interne selekcije in novih zaposlitev,
 • identifikacija talentov,
 • merjenje in presojanje razvitosti kompetenc,
 • trajen kadrovski razvoj,
 • omogočanje integrativnega vodenja,
 • načrtovanje usposabljanj (mehke veščine),
 • nadzorovanje izobraževanja,
 • razvijanje timov,
 • strateški kadrovski razvoj socialnih veščin.


Prednosti:
DNLA Socialne kompetence pokaže pri vsakem zaposlenem trenutni izraz faktorjev uspešnosti na področju socialnih kompetenc. Ti podatki, povezani s storilnostnimi cilji in delovnimi rezultati, omogočajo osebno razvojno delovanje natanko tam, kjer se še vedno pojavljajo ozka grla. Tako se pri zaposlenih znatno povečajo možnosti poklicnega uspeha. Potenciali in storilnost, s katerimi lahko razpolaga podjetje, se tako občutno zvišajo.


Prikaz rezultata

#