Upravljanje učinkovitosti

Za uspešno upravljanje učinkovitosti je potreben neposreden dialog med zaposlenimi in njihovimi menedžerji

Sodobne rešitve za učinkovite procese

DNLA Informacijska rešitev


Novost v ponudbi je tudi celovita vse v enem informacijska rešitev DNLA EXPERT SYSTEM. Sistem vsebuje celovit izbor orodij, ki vam omogočajo samostojno uporabo, neodvisno od zunanjih svetovalcev, in jo lahko uporabljate sami.

IT DNLA je rešitev, ki je enostavna za uporabo. Omogoča popoln nadzor nad izvajanjem in nudi popolno podporo postopkom merjenja. Omogoča elektronsko izpolnjevanje vprašalnikov in omogoča izvoz podatkov v druge programe za nadaljnjo uporabo. Rešitev je v slovenskem jeziku, omogoča pa uporabo večjezičnosti. Uporabnike IT DNLA sistema celovito usposobimo za samostojno upravljanje z informacijsko rešitvijo, ravno tako so na voljo programi za certifikacijo internih trenerjev.


Z IT DNLA boste lahko samostojno izvajali naslednje aktivnosti:

 • analizo potenciala osebja na vseh ravneh,
 • podporo procesom razvoja osebja,
 • celovito analizo učinkovitosti timov,
 • analizo notranjega okolja,
 • podporo sistemu (kadrovskega) odločanja,
 • podporo vašim obstoječim kadrovskih procesom.


IT DNLA vsebuje naslednja orodja:

 • DNLA Masterprogram za upravljanje postopkov in analitiko
 • DNLA Management potencial
 • DNLA Socialne kompetence
 • DNLA Prodajni potencial
 • DNLA Merjenje zavzetosti
 • DNLA Merjenje timov