Upravljanje učinkovitosti

Za uspešno upravljanje učinkovitosti je potreben neposreden dialog med zaposlenimi in njihovimi menedžerji

Sodobne rešitve za učinkovite procese

Strategija


Strategija je pomembna. Uspeh kateregakoli podjetja je odvisen od vašega poznavanja posla, v katerem ste (ali bi morali biti), razumevanja trenutnih in prihodnjih virov prednosti tega posla ter zavzeti in ohraniti neizpodbitno prednost.


S partnerskim delom z vašim podjetjem pozorno ocenimo vse pomembne vidike vašega poslovanja, oblikujemo strategije za odkrivanje novih virov prednosti ter vas podpiramo pri njihovi uresničitvi.


Naše aktivnosti so na področjih:

  • Vizija in misija. Prepoznavanje in opredeljevanje misije organizacije kot tudi skupna vizija za prihodnost, ki bo vodila strategijo in dejanja.
  • Strateško upravljanje portfelja. Ocenjevanje poslovnega portfelja poslovnih enot in razvoj strategij za povečanje prednosti, rasti in ustvarjanje vrednosti.
  • Strategija poslovne enote. Določanje poti za trajnostno prednost za določeno poslovno enoto.
  • Strateško načrtovanje. Uglaševanje, dopolnjevanje ali popolna prenova pristopov načrtovanja za večjo učinkovitost in prožnost ter ožje povezave s poslovnimi in finančnimi načrti.