Sodobne rešitve za učinkovite procese

Upravljanje učinkovitosti

Za uspešno upravljanje učinkovitosti je potreben neposreden dialog med zaposlenimi in njihovimi menedžerji

Sales Management Audit


Naše ekskluzivno orodje, ki naročnikom omogoča hitro detekcijo glavnih področji, ki niso optimalna in imajo vpliv na prodajno učinkovitost podjetja. Skupaj s prodajno ekipo identificiramo tista področja, ki imajo največjo možnost za napredek. Posebej analiziramo poznavanje strank, KAM; prodajne procese, sistem nagrajevanja, sistem vodenja ...


Na osnovi analize skupaj s podjetjem določimo potrebne spremembe in naredimo akcijski načrt implementacija sprememb.