Sodobne rešitve za učinkovite procese

Upravljanje učinkovitosti

Za uspešno upravljanje učinkovitosti je potreben neposreden dialog med zaposlenimi in njihovimi menedžerji

Prodajni treningi in coaching na delu


S treningi izboljšujemo prodajno uspešnost prodajnega osebja. Izvajamo treninge za področja prodajne argumentacije, vodenja prodajnega razgovora, navzkrižne prodaje, svetovalne prodaje, prodajnih pogajanj, prodajnih prezentacij ...


S coachingom na delu pomagamo prodajalcem na terenu spremeniti njihov prodajni pristop. Delo na terenu pomeni, da prodajalce dobesedno spremljamo pri njihovem delu in jim pomagamo, da sami izboljšajo svoje prodajne tehnike in odnos do prodaje.