Upravljanje učinkovitosti

Za uspešno upravljanje učinkovitosti je potreben neposreden dialog med zaposlenimi in njihovimi menedžerji

Sodobne rešitve za učinkovite procese

Management prodaje


Upravljanje prodaje obsega vse od določanja prodajnih ciljev in strategije, oblikovanja proizvodnega portfelja, določanja prodajnih procesov in organizacije, izbora in razvoja kadrov, sistemov poročanja ...


Naročnikom s svetovanjem in implementacijo pomagamo izboljšati ali postaviti vsakega od teh elementov, ki so danes pomembni za uspešno prodajo. Izhajamo iz posnetka stanja, primerjave dobrih praks in skupaj z naročnikom določimo optimalno kombinacijo za učinkovito upravljanje prodaje.