Sodobne rešitve za učinkovite procese

Upravljanje učinkovitosti

Za uspešno upravljanje učinkovitosti je potreben neposreden dialog med zaposlenimi in njihovimi menedžerji

Prodaja in marketing


Upravljanje prodaje obsega vse od določanja prodajnih ciljev in strategije, oblikovanja proizvodnega portfelja, določanja prodajnih procesov in organizacije, izbora in razvoja kadrov, sistemov poročanja ...
Naše ekskluzivno orodje, ki naročnikom omogoča hitro detekcijo glavnih področji, ki niso optimalna in imajo vpliv na prodajno učinkovitost podjetja.
S treningi izboljšujemo prodajno uspešnost prodajnega osebja. Izvajamo treninge za področja prodajne argumentacije, vodenja prodajnega razgovora, navzkrižne prodaje, svetovalne prodaje, prodajnih pogajanj, prodajnih prezentacij ...
Naročnikom pomagamo povečati prodajno uspešnost prek jasne definicije prodajnih procesov, določitve KPI in vseh aktivnosti v prodajnem procesu, organizacije dela s ključnimi strankami, določitve prodajnih prijemov do različnih strank, implementacije svetovalne prodaje ...