Upravljanje učinkovitosti

Za uspešno upravljanje učinkovitosti je potreben neposreden dialog med zaposlenimi in njihovimi menedžerji

Sodobne rešitve za učinkovite procese

Lean za proizvodnjo


Podjetja morajo razviti in upravljati proizvodne mreže, ki so dovolj prožne, da lahko stroškovno učinkovito poslujejo v teh negotovih časih. Glavni izzivi vključujejo povečanje učinkovitosti operacij v proizvodnih obratih, izboljšanje skupne učinkovitosti opreme, upravljanje globalnih mrež ter usklajevanje ciljev proizvodnje z drugimi ključnimi funkcionalnimi področji.


Za doseganje uspehov morajo podjetja odgovoriti na naslednja vprašanja:

  • Smo uskladili svoje proizvodne zmogljivosti z našo skupno poslovno strategijo?
  • Ali naša proizvodna optimizira stroške in obseg?
  • Ali pravilno izkoriščamo notranje in zunanje vire?
  • Lahko izboljšamo izkoriščanje in povečamo zmogljivost brez dodatnih stroškov?
  • Kako lahko izboljšamo upravljanje povpraševanja in načrtovanje proizvodnje ter povečamo fleksibilnost?


Osredotočeni smo na proizvodno odličnost, pomagamo zmanjšati stroške, dvigniti učinkovitost, izboljšati kakovost ter dostaviti merljive izboljšave na vseh področjih proizvodnje. Naš pristop je celosten, obravnava strateške izzive, ključne procese in zmogljivosti, upravljanje učinkovitosti in navzkrižno funkcionalno usklajenost.


Naš pristop temelji na:

  • Proizvodni strategiji. Osredotočamo se na skupno strategijo podjetja in tako pomagamo strankam sprejeti pomembne odločitve, kot na primer katere izdelke narediti in katere kupiti. Upoštevamo konkurenčne prednosti, ključne kompetence, preskrbovalno verigo, ciljne trge, strukturo stroškov in možnosti virov.
  • Mrežni strategiji. Z analizo proizvodnih stroškov lahko določimo glavne razlike med obrati in lokacijami. Podjetjem pomagamo zgraditi optimizirane proizvodne mreže, ki lahko znižajo skupne proizvodne stroške in prinesejo velike izboljšave pri uporabi virov, produktivnosti sredstev in donosu.
  • Proizvodni operaciji. Našim strankam pomagamo racionalizirati proizvodne procese, pospešiti učinkovitost in izkoriščanje, zmanjšati stroške, optimizirati proizvodne obrate z uporabo dokazanih tehnik lean, povečati fleksibilnost in zagotoviti doslednost ter aplikacijo znanja skozi vse operacije.