Sodobne rešitve za učinkovite procese

Upravljanje učinkovitosti

Za uspešno upravljanje učinkovitosti je potreben neposreden dialog med zaposlenimi in njihovimi menedžerji

Upravljanje s procesi


V oteženih gospodarskih razmerah podjetja iščejo načine za zmanjšanje stroškov in povečanje prihodkov. Lean je idealna za te razmere, saj se osredotoča na odstranitev potrat, izboljšanje produktivnosti ter povečanje prožnosti.
Podjetja morajo razviti in upravljati proizvodne mreže, ki so dovolj prožne, da lahko stroškovno učinkovito poslujejo v teh negotovih časih. Glavni izzivi vključujejo povečanje učinkovitosti operacij v proizvodnih obratih, izboljšanje skupne učinkovitosti opreme, upravljanje globalnih mrež ter usklajevanje ciljev proizvodnje z drugimi ključnimi funkcionalnimi področji.
Izkušnja potrošnika je postalo pomembno strateško sredstvo v mnogih industrijah, zlasti kjer se ukvarjajo s komoditi izdelkov in storitev ali kjer je deregulacija privedla do silovitih cenovnih vojn ter boja za stranke. Povrh vsega sta tehnološki napredek in globalizacija mnogih industrij okrepila potrošnikova pričakovanja.