Sodobne rešitve za učinkovite procese

Upravljanje učinkovitosti

Za uspešno upravljanje učinkovitosti je potreben neposreden dialog med zaposlenimi in njihovimi menedžerji

mag. Mia Bone, univ.dipl.psih.


Pri svojem delu kombinira znanja, pristope in orodja s področja coachinga in mentorstva ter psihologije. Največ izkušenj ima z vodstvenim kadrom s področja prodaje in trženja. Pri naročnikih izvaja individualne coachinge ter svetovalne treninge in delavnice s sledečimi tematskimi poudarki:

  • Učinkovitejša komunikacija
  • Postavljanje ciljev SMART, strategij in vizije
  • Povečevanje poslovne uspešnosti in zadovoljstva posameznika
  • Izkoriščanje lastnih potencialov in krepitev potencialov ekipe
  • Povečevanje motivacije
  • Implementacija načel coachinga pri vodjih
  • Razvoj in implementacija kulture coaching v organizaciji
  • Podpora pri oblikovanju internih programov mentorstva
  • Reševanje težav
  • Evalvacija in razvoj posameznikovih/ekipnih potencialov in potreb


Svoje izkušnje je dopolnjevala z magistrskim študijem iz coachinga in mentorstva (Oxford, VB).